bezdenny


bezdenny
bezdenny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, bezdennynni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wydający się bez dna, przepaścisty': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezdenna studnia, przepaść, głębia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'charakteryzujący się dużym natężeniem (zazwyczaj o uczuciach przykrych i postawach ocenianych negatywnie) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezdenna rozpacz. Bezdenna głupota, naiwność. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezdenny — bezdennynni 1. «niezmiernie głęboki; przepaścisty» Bezdenna studnia. Bezdenne lochy, przepaście. Bezdenna kieszeń. 2. «ogromny, mający bardzo duże nasilenie; niezmierny, bezgraniczny (zwykle o czymś ocenianym ujemnie lub przykrym)» Bezdenni… …   Słownik języka polskiego

  • niezgłębiony — niezgłębionybieni 1. «taki, w którym nie można dosięgnąć dna; bardzo głęboki, bezdenny» Niezgłębione morza. Niezgłębiona przepaść. 2. «nie dający się przeniknąć wzrokiem, poznać; nieprzenikniony» Niezgłębione knieje. Niezgłębiona ciemność.… …   Słownik języka polskiego

  • otchłanny — książk. «bezdenny, przepaścisty, niezgłębiony» Otchłanna przepaść. Otchłanne morze. Otchłanne odległości między gwiazdami …   Słownik języka polskiego

  • przepaścisty — przepaścistytszy «bardzo głęboki, zdający się nie mieć dna, końca; bezdenny, przepastny, niezgłębiony; nieprzebyty» Przepaściste kieszenie. Przepaścista torba. Przepaściste szuflady. Przepaściste wnętrze skrzyni. Przepaściste błoto. Przepaścista… …   Słownik języka polskiego

  • bezdennie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezdenny w zn. 2.: Bezdennie naiwna powieść. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niezgłębiony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niezgłębionybieni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, do którego dna, kresu nie da się dotrzeć, dosięgnąć, bardzo głęboki, bezdenny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niezgłębiona czeluść,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepaścisty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, przepaścistytszy {{/stl 8}}{{stl 7}} wyjątkowo głęboki, bezdenny; stromy, pełen przepaści, nieprzebyty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepaściste kufry. Przepaściste góry. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień